PROJEKT ISO 9001 i
ISO 27001

Kao jamac kvalitete i sigurnosti

Naziv projekta: Povećanje kvalitete, konkurentnosti i sigurnosti kroz uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 normi

Kratki opis projekta:
Implementacija i certifikacija sustava upravljanja poduzeća Obrt DotSoft prema međunarodno priznatim normama:
1.) ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom
2.) ISO 27001 Sustavi upravljanja informatičkom sigurnošću

Cilj projekta:
Osnažiti kapacitete tvrtke kroz uvođenje normi ISO 9001 i ISO 27001.
Stvoriti preduvjete za rast prihoda od prodaje.
Povećati udio prihoda od izvoza
Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Očekivani rezultati projekta:
– povećanje dobiti te boljih poslovnih rezultata zbog sustavnog planiranja, analiza i upravljanja rizicima
– smanjenje troškova poslovanja, uključujući smanjivanje troškova neodgovarajućih proizvoda/usluga
– jasna procjena djelatnosti i poslovnog okruženja organizacije što omogućuje jasno definiranje ciljeva i poslovnih prilika
– sistematično prepoznavanje očekivanja kupaca, dobavljača, zaposlenika te zajednice
– stvaranje poslovnog ugleda kod internacionalizacije poslovanja, konkurentnosti i bolje tržišne pozicije
– pouzdanost i poslovna izvrsnost
– stavljanje kupca u prvi plan, briga o ispunjavanju njegovih zahtjeva i povećanju zadovoljstva na način da mu se isporučuju proizvodi i usluge ujednačene i očekivane kvalitete
– veće povjerenje kupaca
– jasne odgovornosti, ovlasti i opisi poslova koji omogućuju učinkovit način rada te bolja motiviranost zaposlenika koji razumiju procese organizacije
Ispunjavanje zakonskih i ostalih zahtjeva
– brža prilagodba promjenama u poslovnom svijetu

Ukupna vrijednost projekta: 154.700,00 Kn

EU sufinaciranje projekta: 129.948,00 Kn

Razdoblje provedbe: 01.04.2020. – 01.12.2020.

Kontakt:
Ivan Mauerman
ivan@dotsoft.com.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima:

http://www.strukturnifondovi.hr

Uvodenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom iso i slične norme